středa 15. srpna 2018

Pouť pomocníků Farnosti Křenová

Milí farníci! Tuto sobotu 18. srpna 2018 bude pouť všech, kdo v naší farnosti jakýmkoliv způsobem pomáhají (s úklidem kostela, fary, s květinovou výzdobou, s údržbou kostela). Mohou se připojit i lektoři, prostě všichni, kdo se o náš kostel a naši farnost starají. Sraz bude v 9.30 před kostelem. Pojedeme šalinou a busem ke kapličce Panny Marie Pomocnice v Líšni. Mši svatou budeme mít pod širým nebem. Mše svaté je plánovaná caa. 11.00 hodiny. Těším se na každého z vás o. Petr

Žádné komentáře: