pátek 14. září 2018

Ohlášky 16.září 2018

Dnes je 24. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Památka sv. Ondřeje Kim Taegŏna, Pavla Chŏng Hasanga a 101 druhů, mučedníků
pá: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
ne: 25. neděle v mezidobí 

Hodina náboženství pro 7. a 8. ročník bude v úterý od 15.00 do 15.45 hod. 

Hodina náboženství pro děti po svatém přijímání bude ve čtvrtek od 16.30 do 17.15 

Hodina náboženství pro děti před svatým přijímáním bude ve čtvrtek od 16.30 do 17.15. 

Ve středu 19. září 2018 bude P. Ladislav Štefek slavit v 18.30 mší svatou na poděkování za 60 let života a po ní bude příležitost k setkání na faře.

V pátek 21.září 2018 bude večer po mši svaté pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého pomocníka.

Příští neděli 23. září bude první spolčo pro děti, které zahájíme mší svatou pro rodiny s dětmi v 9.30. Na děti se bude těšit Lucka, Kristýna a Anička. 

V úterý 25. září 2018 bude setkání mladších biřmovaných v roce 2017 od 19.15 na faře. 

Ve středu 26. září 2018 zahájíme čtení starozákonní knihy Ester. Od konce září do začátku prosince bychom ji rádi během sedmi setkání přečetli. Setkání budou probíhat od 19.15 do 20.15 na faře.

Uzávěrka nové čísla farního zpravodaje je ve čtvrtek 27.září 2018. Své příspěvky můžete posílat na mail zpravodaj.krenova(at)gmail.com.

Potřebujeme vyklidit uhlí (přesněji koks) ze suterénu fary, kdyby o koks někdo měl zájem, rádi mu ho nabídneme za odvoz. Potřebujeme také pomoci s nátěrem garáže. 

Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací najdete na stránce

Je tu pozvánka na podzimní kurz Alfa, který začne 4. října 2018 v 19.00 hodin při kostele u jezuitů. Bliží info jsou na nástěnce.

Do 20. 9. 2018 je možné se přihlásit na roční kurz trvalé formace v rodinné pastoraci na Papežském institutu Jana Pavla II. v Římě s místem konání Vranov u Brna. Studovat mohou také rodiče (matky) s malými dětmi, neboť poslech přednášek je umožněn v celém areálu Duchovního centra, kde výuka a formace probíhá. Více informací a přihláška je na stránkách akademie.biskupstvi.cz. 

Biblický kurz Kniha Izaiáš a Markovo evangelium s biblisty Petrem Marečkem a Stanislavem Pacnerem bude na Biskupském gymnáziu v pěti večerních čtvrtečních setkáních se čtrnáctidenní periodicitou: 20. září, 4. a 18. října a 8. a 22. listopadu vždy od 17 hodin. 

Teologický kurz bude probíhat od října 2018 do května 2019 dle stanoveného rozvrhu (16 sobotních setkání, asi 1× za 14 dní, vždy cca od 9 do 15 hodin). Kurz je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání. Přihlášky se podávají na Diecézním katechetickém centru nejpozději do 21. 9. 2018.

Žádné komentáře: