neděle 2. září 2018

Ohlášky 2. září 2018

Dnes je 22. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
pá: První pátek v měsíci.
 Večer budou litanie, zásvětná modlitba a svátostné požehnání.
so: Svátek Narození Panny Marie
ne: 23. neděle v mezidobí 

První dvě lavice u křtitelnice nechávejte, prosím, volné pro děti, instruktorky a katechetky. Týká se to mše svaté v 9.30. 

Děti dnes dostanou první kartičku s úkolem k nedělnímu evangeliu. Během celého školního roku jich mohou získat 44. Každé dítě, které bude mít v červnu 2019 všechny kartičky vyplněné dostane mimořádnou odměnu. Krabičky na kartičky, ať si vezmou děti, které k nám do farnosti chodí a chtějí kartičky sbírat. 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 hod. a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod. 

V pátek 7. září 2018 zveme mládež z naší farnosti na filmový večer, který začneme mší svatou v 18.30 v našem kostele. 

Potáborové setkání bude v neděli 9. září 2018. Začneme ho mší svatou v 9.30 a po ní budou fotky, buchty a hry na faře. 

V neděli 9. září 2018 bude v Denisových sadech od 16.00 hod. benefiční koncert pro Bulharsko. Součástí koncertu bude představení díla Salesiánů ve Staré Zagoře a v Bulharsku. Svou účast přislíbili misionáři P. Petr Cvrkal, SDB (Cvrček) a P. Martin Jílek, SDB. 

Vyučování náboženství bude začínat v druhém zářijovém týdnu na faře. Prosíme o vyplnění přihlášek do 7.září 2018. 

Příprava na první svaté přijímání bude probíhat v rámci hodin náboženství na faře. Prosíme o vyplnění přihlášek do 7.září 2018. 

Příprava na svátost biřmování pro mládež bude začínat v polovině září. Prosíme o vyplnění přihlášek do 14. září 2018. 

V případě zájmu je možné se také přihlásit na přípravu na křest dospělých. Prosíme o přihlášení do 14. září 2018. 

Situace ozvučení v našem kostela. V pátek proběhla technická údržba mikrofónů. Prosíme o zvýšenou pozornost ke slyšitelnosti v našem kostele. Pokud najdete někde hluché místo, nebo zjistíte, že slyšitelnost mikrofónu se během mše zvyšuje a snižuje, hlaste to, prosím v sakristii. Děkujeme.

Oprava střešních svodů. Během prázdnin se opravovaly střešní svody z pravé strany kostela a fasáda u farní budovy. Orientační průzkum ukázal, že ucpání rýn bylo vážnější než se původně předpokládalo. Takovýchto technický závad je více a budeme vděčni za každého, kdo nám pomůže s jejich odstraňováním. Děkujeme.

Potřebujeme vyklidit uhlí (přesněji koks) ze suterénu fary, kdyby o koks někdo měl zájem, rádi mu ho nabídneme za odvoz. Potřebujeme také pomoci s nátěrem garáže. Děkujeme.

Žádné komentáře: