sobota 27. října 2018

Ohlášky 28. října 2018

Dnes je 30. neděle v mezidobí 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nez. památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
čt: Slavnost všech svatých.
     Je to doporučený svátek. 
pá: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
       Je také první pátek v měsíci.
ne: 31. neděle v mezidobí 

Tuto sobotu 3. listopadu 2018 zveme všechny farníky malé i velké na farní pouť na Zelenou horu a do Obyčtova. Přihlásit se můžete v sákristii. 

V středu, ve čtvrtek a v pátek budeme zpovídat vždy od 17.30. V pátek ještě navíc dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. Je jednak první pátek a jednak dušičky, pro které je možné získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek: návštěva hřbitova, modlitba za zemřelé, svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl svatého Otce. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod.

Srdečně Vás zveme k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze tuto sobotu 3. listopadu 2018 v 18.00 do našeho kostela. 

Příští neděli 4. listopadu 2018 bude tučné spolčo pro děti, tedy spolčo, kde se snažíme o co největší účast. Děti se sejdou už 9,15 u klavíru s Kristýnou, Luckou a Aničkou. 

Příprava na mimořádný misijní měsíc je v naší farnosti spojena jednak s modlitbou za misijní dobrovolníky a také jednou za měsíc s mimořádnou bohoslužbou za misie. Příští bude ve středu 21. listopadu 2018. Bliží info na webu a na nástěnce. 

Misijní kartičky s modlitbou za dobrovolníky můžete vzít i k lidem, co jsou doma a nemohou se k nám do kostela už dostat. I jejich modlitba za dobrovolníky může být zapojením se na dálku při přípravě na mimořádný misijní měsíc, který budeme slavit příští rok v říjnu. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme. 

Zvažujeme v brněnském děkanství zavedení dalších bohoslužeb v centru Brna. Rádi bychom předem znali váš zájem. Vyjádřit ho může na webových a facebookových stránkách farnosti, kde je odkaz na anketu.

Žádné komentáře: