sobota 6. října 2018

Ohlášky 7. října 2018

Dnes je 27. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: nez. památka sv. Dionýsia
čt: nez. památka sv. Jana XXIII, papeže
ne: 28. neděle v mezidobí 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi tučné spolčo pro děti

Papež František vyhlásil mimořádný misijní měsíc říjen 2019, kterému dal téma Pokřtěni a posláni. Má tomu předcházet roční příprava, při které si máme připomenout a znovu osvojit misijní poslání každého pokřtěného. U nás ve farnosti bude vždy jednou v měsíci mše svatá za misie, při které budeme i myslet na misijní dobrovolníky, které vysílá Salesiánská asociace Dona Boska SADBA. Téma říjnové mše svaté bude Poslání vyplývající ze křtu. Mše svatá bude tuto středu 10.října 2018 v 18.30. 

Ve středu 10. října 2018 bude po mši svaté večer setkání čtenářů starozákonní knihy Ester. 

Příští sobotu 13. října 2018 bude spolčo výlet pro děti. Sraz bude v 7.30 na hlavním nádraží. Bližší info na nástěnce a na webu.

Během měsíce října se modlíme růženec přede mší svatou ráno i večer i s modlitbou Pod ochranu Tvou a Svatý Michaeli, archanděli, o kterou nás prosí papež František.

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme. 

Gregoriánská schola Ducha svatého ze Židenic Vás srdečně zve k poslechu a rozjímání na téma "Vize sv. Hildegardy z Bingenu" v pondělí 22. 10. v našem kostele. Podrobnější informace na plakátku na nástěnce.

Žádné komentáře: