sobota 17. listopadu 2018

Ohlášky 18. listopadu 2018

Dnes je 33. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli pří úklidu kostela a fary. 

Dnes slavíme Den Bible, který pro nás může být povzbuzením k četbě Písma svatého. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
čt: Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
so: Památka sv. Ondřeje Dũnga Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
ne: Slavnost Ježíše Krista Krále 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Mše svatá za misie a misijní dobrovolníky bude ve středu 21. listopadu 2018 večer v 18.30. Přijďte i Vy načerpat pro službu druhým lidem. 

Setkání čtenářů starozákonní knihy Ester bude tuto středu 21.listopadu 2018 po mši svaté večer. Čteme 6. 7. kapitolu. Přijďte se podělit s ostatními o své objevy a dojmy a třeba se něco nového dozvědět. 

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 bude uzávěrka nové čísla farního zpravodaje. Podělte se s druhými o to, co jste zažili. Příspěvky můžete posílat na adresu zpravodaj.krenova(at)gmail.com 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti.

Nabízíme možnost přihlásit se k odběru brožurky Slovo na cestu, která obsahuje na každý den čtení, žalm a evangelium s krátkým povzbuzením, pro neděle je delší zamyšlení. Obsahuje texty vždy na dva měsíce, má velikost malého deníčku A6. Je vhodná na cesty, pro přípravu na mši aj. Přihlaste se do neděle 25.11. v sakristii.


Žádné komentáře: