středa 14. listopadu 2018

Mariánský sloup

Milí farníci, v sobotu 3.listopadu 2018 jsme si připomněli 100. výročí od stržení Mariánského sloupu v Praze. 
 Od časného rána se scházeli lidé na Staroměstském náměstí u Základního kamene, modlili se, zapalovali svíčky a pokládali s úctou květiny. 
 V 16.30 - 17.30 proběhla pietní vzpomínka vedená P.ThDr. ICLic Jiřím Koníčkem z Olomouce a P.Thlic Tomášem Holým z Náměště nad Oslavou. Mezitím umělci připravili jako překvapení maketu strženého sloupu, kterou přítomní ozdobili květinami a svícemi. 
V 17.30 byla společná modlitba růžence v chrámu Matky Boží před Týnem a poté následovala pontifikální mše sv., ve zcela zaplněném chrámu. Hlavním celebrantem byl pomocný biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer. Po mši sv. byl průvod k soše P.M. u bočního vchodu do Chrámu Matky Boží před Týnem, kde proběhla závěrečná pobožnost s modlitbou litanie Loretánské. Byla to velice důstojná a dojemná pietní vzpomínka.  Srdečné Pán Bůh zaplať všem příznivcům Panny Marie.
 Dovolujeme si Vás pozvat i v příštím roce 2019 k modlitbám růžence a po něm na mši sv., za Obnovu Mariánského sloupu v Praze, do našeho kostela na Křence, neboť za podpory našich milých otců - Petra, Ladislava a Zdeňka jsme s tímto příběhem spojeni. 3.1., čtvrtek, 3.2., neděle, 3.3., neděle, 3.4., středa, 3.5., pátek, 2.6., neděle, 3.7., středa, 3.8., sobota, 3.9., úterý, 3.10., čtvrtek, 3.11., neděle a 3.12., úterý. Požehnané dny přejí
manželé Dohnálkovi

Žádné komentáře: