pondělí 26. listopadu 2018

Mše svatá za misie a misijní dobrovolníky

V rámci přípravy na mimořádný misijní měsíc probíhá v našem kostele jednou za měsíc mše svatá. Myslíme při ni nejen na misijní dobrovolníky, ale i sami si osvojujeme misijní poslání, které jsme všichni dostali ve svátosti křtu. Prosincovým tématem bude "Každý člověk je Božím darem" a bude ve středu 12. prosince 2018 v 18.30.

Žádné komentáře: