pátek 30. listopadu 2018

Ohlášky 2. prosince

Dnes je 1. neděle adventní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Františka Xaverského, kněze
čt: Památka sv. Mikuláše, biskupa
pá: Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
ne: 2. neděle adventní 

Dnes při všech bohoslužbách žehnáme adventní věnce. 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje

Při adventních bohoslužbách v neděli v 9.30 chodí děti spolu s animátorkami se svými lucerničkami průvodem do tmavého kostela. 

V úterý 4. prosince budou v našem kostele v 6:00 roráty s následnou snídaní na faře. Roráty hned po ránu jsou skvělým začátkem dne, tak to zkusme jednou za advent si trochu přivstat. 

 Svatý Mikuláš navštíví naši farnost ve čtvrtek 6. prosince 2018. Přijde na mimořádnou mši svatou v 16:30. Děti se mohou těšit na rozhovor s ním, hry, čaj, buchtu a budou od něho také obdarovány. Setkání s ním začneme v kostele a budeme pokračovat na faře. 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod.

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod.

Patrocinium našeho kostela oslavíme v sobotu 8. prosince 2018 mimořádnou mší svatou v 10:00. Při které bude zpívat náš chrámový sbor a otec Zdeněk Králík bude děkovat za 25 let své kněžské služby. Srdečně Vás, milí farníci, zveme i na pohoštění, které bude pak na faře sv. Jakuba v Brně od 12 hod. do 15 hod. Doprava je možná MHD. Těšíme se na Vás.  

V rámci přípravy na mimořádný misijní měsíc máme každý měsíc mši svatou za misie a misijní dobrovolníky i sami si osvojujeme misijní poslání. Prosincovým tématem bude "Každý člověk je Božím darem". Bohoslužba bude ve středu 12. prosince 2018 v 18.30. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti.

Žádné komentáře: