sobota 24. listopadu 2018

Ohlášky 25.listopadu 2018

Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále 

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: Svátek sv. Ondřeje, apoštola
ne: 1. neděle adventní 

Příští neděli budeme při všech bohoslužbách žehnat adventní věnce

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje

Příští neděli 2. prosince 2018 bude mše svatá pro rodiny s dětmi se zpíváním dětí. Děti se sejdou s Kristýnou, Luckou a Aničkou v 9,15 u keyboardu. Bude průvod s lucerničkami do tmavého kostela a bude tučné spolčo pro děti, tedy spolčo, kde se snažíme o co největší účast. 

Setkání čtenářů starozákonní knihy Ester bude tuto středu 28.listopadu 2018 po mši svaté večer. Čteme 8. kapitolu a přídavky k této kapitole. Přijďte se podělit s ostatními o své objevy a dojmy a třeba se něco nového dozvědět. 

Setkání biřmovaných v roce 2017 bude ve čtvrtek 29. listopadu 2018 po mši svaté caa. 19.15. Podíváme se na královnu Ester. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Nabízíme poslední možnost přihlásit se k odběru brožurky Slovo na cestu. Přihlaste se do neděle 25.11. v sakristii. 

Patrocinium našeho kostela oslavíme v sobotu 8. prosince 2018 mimořádnou mší svatou v 10:00. Při které bude zpívat náš chrámový sbor a otec Zdeněk Králík bude děkovat za 25 let své kněžské služby.

Žádné komentáře: