pátek 7. prosince 2018

Celonoční adorace a roráty

Z pátku 14. prosince na sobotu 15. prosince 2018 bude celonoční adorace pro a za mládež z naší farnosti. Začneme jí mši svatou v 18.30. Adorace bude v naší kapli Zasnoubení Panny Marie (v nočních hodinách bude otevřený venkovní vchod do sakristie). Adoraci zakončíme ráno v 6.00 hod. mši svatou jen při svíčkách -roráty i pro ty, kdo nemohou během týdne, že musí do školy a do práce.

Žádné komentáře: