pátek 14. prosince 2018

Ohlášky 16. prosince 2018

Dnes je 3. neděle adventní.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 4. neděle adventní 

Dnes je po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Skauti dnes přinesou betlémské světlo. Nabízejí také roznos domů lidem, kteří si ho nemohou donést sami. Roznášet ho budou na Štedrý den dopoledne. Zájemci se mohou napsat na lísteček vzadu na stolku a nebo u Martina Sychry na mail martin-sychra(at)skaut.cz 

V úterý 18. prosince 2018 budou večerní roráty. To je mše svatá jen při svíčkách. Přiblížíme si adventní poselství nejen v biblických textech, ale i v hudebním a literárním ztvárnění. 

Zpovídání před vánočními svátky bude v našem kostele bude od úterý 18. prosince do soboty 22. prosince ráno od 5.30 do 6.30 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. v neděli 23. prosince ráno od 7.30 do 12.00 hod. a večer od 17.00 do 19.30 hod.

Příští neděli při mši svaté pro rodiny s dětmi půjdou děti se svými lucerničkami průvodem do tmavého kostela. 

V pátek 21. prosince 2018 bude v našem kostele ve 20.00 hod. tradiční koncert duchovní hudby gymnázia Křenová. Tradiční vystoupení školního pěveckého sboru doplní i naši absolventi, kteří si spolu s Cyrilometodějským komorním orchestrem přijdou zazpívat části vánoční mše Hej mistře od J. J. Ryby. Ozdobou večera pak budou profesionální sólisté, naši absolventi Vladimír Chmelo a Antonín Libicher. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti.

Žádné komentáře: