sobota 29. prosince 2018

Ohlášky 30.prosince 2018

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
Je to zasvěcený svátek. 
st: Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 
ne: Slavnost Zjevení Páně 

Dnes je při všech bohoslužbách příležitost obnovit své manželské sliby. 

Sbírka u jesliček je na stavbu nového střediska ve Staré Zagoře, kde působí Slávka Sychrová z naší farnosti a k situaci tam píše: "Salesiáni bydlí ve středu města, kde je taky kostel. Na okraji města kde je chudá romská čtvrť si jen pronajímají pár místnosti na doučování. Na hřiště chodíme k místní škole, ale už se nám stalo že nás vyhodili. Několikrát týdně vodíme děti přes půlku města k salesiánům, není to úplně snadné srovnat děti,aby nevběhly pod auto, jsou velmi živé. Když jsme šli těsně před Vánoci s dětmi do centra na mši, překvapil mě jeden šestiletý chlapeček, který si sundal svou bundu, aby ji dal svému kamarádovi, který bundu neměl. Tehdy jsem pochopila, co to znamená někoho obdarovat." Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům. 

V pondělí 31.prosince bude mše svatá ráno v 6.00 hod. a odpoledne v 16.00 hod. na poděkování a prosbou o Boží pomoc do nového roku.

Na Slavnost Matky Boží Panny Marie bude mše svatá ráno v 8.00 hod, v 9.30, v 11.00 hod. a večer v 18.30. 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod. 

Příští neděli na Slavnost Zjevení Páně bude mše svatá v 9.30 s žehnáním tříkrálovým koledníkům (dětem ze spolča), kteří potom navštíví pár rodin z naší farnosti. V sobotu dopoledne budou choditi naši skauti. 

Příští neděli 6. ledna 2019 bude v našem kostele v 16 hodin vánoční benefiční koncert Dejme toMu a dětí s názvem Za Hvězdou. Tři čtvrtiny výtěžku budou věnovány mobilnímu hospici Nejste sami.

Ve středu 9. ledna 2019 bude v 18.30 mše svatá za misie a misijní dobrovolníky. Lednové téma přípravy na mimořádný misijní měsíc bude Usilujeme o jednotu.

Žádné komentáře: