pátek 7. prosince 2018

Ohlášky 9. prosince 2018

Dnes je 2. neděle adventní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Památka sv.Lucie, panny a mučednice
pá: Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele
ne: 3. neděle adventní 

V úterý 11. prosince 2018 budou v našem kostele v 6:00 roráty s následnou snídaní na faře

Ve středu 12. prosince 2018 bude večer v 18.30 mše svatá za misie a misijní dobrovolníky. Bližší info na nástěnce a na webu. 

Ve středu 12. prosince 2018 bude poslední setkání nad starozákonní knihou Ester večer po mši svaté caa. 19.15. 

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 bude večer po mši svaté pravidelný úklid kostela. 

Z pátku 14. prosince na sobotu 15. prosince 2018 bude celonoční adorace pro a za mládež z naší farnosti. Začneme jí mši svatou v 18.30. Adorace bude v naší kapli Zasnoubení Panny Marie (v nočních hodinách bude otevřený venkovní vchod do sakristie). Adoraci zakončíme ráno v 6.00 hod. mši svatou jen při svíčkách - roráty i pro ty, kdo nemohou během týdne, že musí do školy a do práce.

Při adventních bohoslužbách v neděli v 9.30 chodí děti spolu s animátorkami se svými lucerničkami průvodem do tmavého kostela a zpíváme s dětmi při těchto bohoslužbách. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti.

Žádné komentáře: