sobota 19. ledna 2019

Ohlášky 20.ledna 2019

Dnes je 2. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
čt: Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
pá: Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
so: Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
ne: 3. neděle v mezidobí

Příští neděli 27. ledna 2019 bude spolčo pro děti, začínáme mší svatou pro rodiny s dětmi v 9.30

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Tobiáš. Začínáme ve středu 30. ledna 2019. Sešitek s textem této starozákonní knihy si zájemci mohou vyzvednout v sakristii od pátku 25. ledna 2019. Na první setkání si můžete přečíst první dvě kapitoly této starozákonní knihy a podtrhat v ni slova a věty, které Vás osloví, padnou Vám do oka.

Uzávěrka nového čísla farního zpravodaje bude ve čtvrtek 31. ledna 2019.

V rámci přípravy na mimořádný misijní měsíc máme v naší farnosti pravidelně mši svatou za 12 misijních dobrovolníků. Osvojujeme si při ní misijní službu církve, která se může týkat nejrůznějších oblastí lidského života. O Bohu můžeme mluvit tím, jak s druhými jednáme a co pro ně děláme. V únoru zaměříme naši pozor na slabé, nemocné a osamocené. Mše svatá bude ve středu 13. února 2019 v 18.30.

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti.

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme.

Změna bohoslužeb v kostele sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí. Od pondělí 28. ledna budou u sv. Michala ve všední dny pouze mše svaté v úterý, čtvrtek a sobotu (s nedělními liturgickými texty) ve 20 hodin; v pondělí, středu a pátek mše svaté nebudou; v neděli budou mše: 10.30 (15.00-mše sv. dle misálu z r. 1962) a 18.30 hodin. Ruší se nedělní mše svatá v 9 hodin.

Žádné komentáře: