sobota 26. ledna 2019

Ohlášky 27. ledna 2019

Dnes je 3. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
čt: Památka sv. Jana Bosca, kněze
so: Svátek Uvedení Páně do chrámu
ne: 4. neděle v mezidobí 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti.

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Tobiáš. Začínáme tuto středu 30. ledna 2019 v 19,15. Sešitek s tímto starozákonním textem si můžete vyzvednout v sákristii a můžete si přečíst první dvě kapitoly a podtrhat co vás osloví. 

Uzávěrka nového čísla farního zpravodaje bude tento čtvrtek 31. ledna 2019. 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod. 

V sobotu 2. února 2019 je Svátek Uvedení Páně do chrámu (hromnice). Mše svatá bude mimořádně i ráno v 8.00 hodin, ve 14,20 v psychiatrické nemocnici a večer v 18.30. 

Srdečně Vás zveme k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze příští neděli 3. února 2019 v 18.00 do našeho kostela. 

Obnovujeme modlitbu živého růžence v naší farnosti. Prosíme farníky, kteří se do dnešní dne modlí svůj desátek, který dostali už dříve, aby se přišli zapsat do sákristie. Prosíme další zájemce, aby si přišli vybrat svůj desátek. 

V rámci přípravy na mimořádný misijní měsíc máme v naší farnosti pravidelně mši svatou za 12 misijních dobrovolníků. Osvojujeme si při ní misijní službu církve, která se může týkat nejrůznějších oblastí lidského života. O Bohu můžeme mluvit tím, jak s druhými jednáme a co pro ně děláme. V únoru zaměříme naši pozor na slabé, nemocné a osamocené. Mše svatá bude ve středu 13. února 2019 v 18.30. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme. 

Změna bohoslužeb v kostele sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí. Od pondělí 28. ledna budou u sv. Michala ve všední dny pouze mše svaté v úterý, čtvrtek a sobotu (s nedělními liturgickými texty) ve 20 hodin; v pondělí, středu a pátek mše svaté nebudou; v neděli budou mše: 10.30 (15.00-mše sv. dle misálu z r. 1962) a 18.30 hodin. Ruší se nedělní mše svatá v 9 hodin.

Žádné komentáře: