sobota 5. ledna 2019

Ohlášky 6. ledna 2019

Dnes je Slavnost Zjevení Páně.

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: Svátek Křtu Páně.
 Končí doba vánoční. 

Děti ze spolča a a jejich animátorky dnes navštíví pár rodin z naší farnosti jako tříkráloví koledníci. Do tříkrálové sbírky můžete přispět i do označených pokladniček při východu z kostela. 

Sbírka u jesliček je na stavbu nového střediska ve Staré Zagoře, kde děti nemají hřiště, chybí škola i kostel. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům. 

Dnes bude v našem kostele v 16 hodin vánoční benefiční koncert Dejme toMu a dětí s názvem Za Hvězdou. Tři čtvrtiny výtěžku budou věnovány mobilnímu hospici Nejste sami. 

V pondělí 7. ledna 2019 bude mimořádně večer mše svatá v 18.30. Bude to zádušní mše svatá za zemřelého Jana Machálka. 

Ve středu 9. ledna 2019 bude v 18.30 mše svatá za misie a misijní dobrovolníky. Lednové téma přípravy na mimořádný misijní měsíc bude Usilujeme o jednotu. 

Ve středu 9. ledna 2019 se sejde po mši svaté večer ekonomická rada farnosti.

Žádné komentáře: