sobota 23. února 2019

Ohlášky 24. února 2019

Dnes je 7. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: První pátek v měsíci.
ne: 8. neděle v mezidobí 

Ve středu 27. února 2019 bude na faře v 19,15 setkání čtenářů starozákonní knihy Tobiáš. Čteme pátou a šestou kapitolu.

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod. 

Příští neděli 3. března 2019 budeme při mši svaté v 9.30 udělovat pomazání nemocných. 

Srdečně Vás zveme k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze příští neděli 3. března 2019 v 18.00 do našeho kostela. 

V sobotu 9.března 2019 bude postní duchovní obnova s otcem Ladislavem Štefkem. Bližší info na nástěnce. 

Víkendovka s Malým princem bude pro děti od 6 do 15 let od pátku 22.3. do ne 24.3.2019 v Čučicích. Přihlášky jsou vzadu na stolku a odevzdávat je můžete u o. Petra. Odjezd bude v pátek v odpoledních hodinách a návrat v neděli v odpoledních hodinách. 

V neděli 7. dubna 2019 bude v našem kostele misijní jarmark, jehož výtěžek bude věnován dětem ve Staré Zagoře v Bulharsku, kterým se tam věnuje naše misijní dobrovolnice Slávka Sychrová. Zapojit se můžete, ať už tím, že něco vyrobíte, napečete, pomůžete s přípravou jarmarku nebo si něco zakoupíte.

Žádné komentáře: