sobota 9. února 2019

Ohlášky 10. února 2019

Dnes je 5. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka Panny Marie Lurdské
ne: 6. neděle v mezidobí 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu na stolku nebo se do něj podívat na webových stránkách. .

Obnovujeme modlitbu živého růžence v naší farnosti. Prosíme farníky, kteří se do dnešní dne modlí svůj desátek, který dostali už dříve, aby se přišli zapsat do sákristie. Prosíme další zájemce, aby si přišli vybrat svůj desátek. 

V rámci přípravy na mimořádný misijní měsíc máme v naší farnosti pravidelně mši svatou za 12 misijních dobrovolníků. Osvojujeme si při ní misijní službu církve, která se může týkat nejrůznějších oblastí lidského života. O Bohu můžeme mluvit tím, jak s druhými jednáme a co pro ně děláme. V únoru zaměříme naši pozor na slabé, nemocné a osamocené. Mše svatá bude ve středu 13. února 2019 v 18.30. 

Ve středu 13. února 2019 bude na faře v 19,15 setkání čtenářů starozákonní knihy Tobiáš. Pojďte si s námi osvojovat texty této starozákonní knihy. Čteme třetí a čtvrtou kapitolu. 

V neděli 17.února 2019 bude další spolčo pro děti. Začneme ho mši svatou v 9.30. 

V neděli 3. března 2019 budeme při mši svaté v 9.30 udělovat pomazání nemocných

V sobotu 9.března 2019 bude postní duchovní obnova s otcem Ladislavem Štefkem. Bližší info na nástěnce. 

Vydejte se s námi po stopách malého prince aneb děti ze spolča se chystají na víkendovku! Kromě poznání Malého prince a putování mezi planetkami, nás čeká zábava, hry, kamarádi a nové zážitky. Víkendovka bude od 22.3.-24.3.2019 v Čučicích. Bližší info budou následovat. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme.

Žádné komentáře: