čtvrtek 14. března 2019

Ohlášky 17. března 2019

Dnes je 2. neděle postní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie.
Je to doporučený svátek.
ne: 3. neděle postní 


Máme ještě 4 volné desátky živého růžence. Přihlásit se může v sákristii nebo mailem u o. Petra.

Křížová cesta bude dnes večer po mši svaté večer a v pátek po mši svatá večer. Zájemci o křížovou cestu se mohou zapsat v sákristi. 

Setkání nad knihou Tobiáš bude ve středu 20. března 2019 v 19,15 na faře. Čteme dovátou a desátou kapitolu.

Mimořádně ve čtvrtek 21. března 2019 v 18.30 bude pravidelná mše svatá za 12 misijních dobrovolníků. Březnovým tématem bude Půst a odříkání jako evangelizační nástroj. 

Mimořádně ve čtvrtek 21. března bude pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého, kdo přijde pomoct. 

Víkendovka s Malým princem bude od 22.- 24.3.2019 v Čučicích. Přihlášky odevzdávejte nejpozději do středy 20. března 2019 u o. Petra. 

V pondělí 25. března 2019 na Slavnost Zvěstování Páně bude mimořádně mše svatá i večer v 18.30. Touto bohoslužbou znovu obnovíme modlitbu živého růžence v naší farnosti. Mše svatá bude obětovaná za živé a zemřelé členy živého růžence. 

Prosíme, abyste se napsali na arch uprostřed kostela, kdo můžete a chcete pomoct s prohlídkou kostela, věže a kůru během Noci kostelů, která se letos bude konat v pátek 24. května 2019. Potřebujeme do vědět do konce března. 

Obyvatelé podzemního města Ember čekají na svou záchranu. Letošní farní tábor pro děti ve věku 6-15 let bude od 4.8. do 11.8.2019 v Rajnochovicích. Přihlášky budou k dispozici po víkendovce.

Uzávěrka nového čísla farního zpravodaje bude ve čtvrtek 28.března 2019. 

V neděli 7. dubna 2019 bude postní misijní jarmark. Výtěžek půjde na školní potřeby pro děti ve Staré Zagoře. Bližší info jsou na nástěnce i na webu.

Žádné komentáře: