pátek 8. března 2019

Postní misijní jarmark

V neděli 7. dubna 2019 bude v našem kostele postní misijní jarmark, jehož výtěžek bude věnován na školní potřeby dětem ve Staré Zagoře, kterým se tam věnuje naše misijní dobrovolnice Slávka Sychrová.
  "Sbírka by mohla být na školní potřeby. Nejen to nejnutnější, ale třeba hezké pouzdro - s Elsou apod. Aby měly děti nějakou motivaci chodit do školy :). Děti často nechcou chodit do školy, protože se cítí blbě, když nemají oblečení a pomůcky jako jejich vrstevníci." Slávka 
  Zapojit se můžete, ať už tím, že něco vyrobíte, napečete, pomůžete s přípravou jarmarku nebo si něco zakoupíte. Je to i pěkné doplnění ke sbírce u jesliček, tam jsme udělali něco pro domov dětí, a teď můžeme něco udělat pro jejich důstojnost. Se svými příspěvky do misijního jarmarku se, prosím, obracejte na Boženu Navrátilovou, tel. 608 765 292. 
Přeji Vám všem požehnaný začátek postní doby 
 o. Petr Polívka

Žádné komentáře: