neděle 24. března 2019

Ohlášky 24. března 2019

Dnes je 3. neděle postní. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost Zvěstování Páně.
ne: 4. neděle postní

Křížová cesta bude dnes večer po mši svaté večer a v pátek po mši svatá večer. Zájemci o křížovou cestu se mohou zapsat v sákristi. 

V pondělí 25. března 2019 na Slavnost Zvěstování Páně bude mimořádně mše svatá i večer v 18.30 s obnovou modlitby živého růžence v naší farnosti

Prosíme, abyste se napsali na arch uprostřed kostela, kdo můžete a chcete pomoct s prohlídkou kostela, věže a kůru během Noci kostelů, která se letos bude konat v pátek 24. května 2019.

Obyvatelé podzemního města Ember čekají na svou záchranu. Letošní farní tábor pro děti ve věku 6-15 let bude od 4.8. do 11.8.2019 v Rajnochovicích. 

Uzávěrka nového čísla farního zpravodaje bude ve čtvrtek 28.března 2019. 

V neděli 7. dubna 2019 bude postní misijní jarmark. Výtěžek půjde na školní potřeby pro děti ve Staré Zagoře. Bližší info jsou na nástěnce i na webu.

Žádné komentáře: