sobota 2. března 2019

Ohlášky 3. března 2019

Dnes je 8. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Popeleční středa
ne: 1. neděle postní

Srdečně Vás zveme k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze dnes večer v 18.00 do našeho kostela.

Máte svůj oblíbený desátek růžence? Máme ještě 10 volných tajemství v třetí růži živého růžence naší farnosti. Vybrat si můžete na webu farnosti nebo v sákristii. Zapsat se můžete v sákristii nebo mailem. 

Popeleční středou začínáme přípravu na Velikonoce. Je to den přísného postu (půst od masa od 14-ti let a půst újmy 18 - 60-ti let). 

Ve středu 6. března 2019 bude na faře v 19,15 setkání čtenářů starozákonní knihy Tobiáš. Čteme sedmou a osmou kapitolu. 

Křížová cesta bude v pátek 8.3.2019 po mši svaté večer a v neděli 10.3.2019 po mši svaté večer. Zájemci o křížovou cestu se mohou napsat v sákristii. 

V sobotu 9.března 2019 bude postní duchovní obnova s otcem Ladislavem Štefkem. Bližší info na nástěnce. 

Mimořádně ve čtvrtek 21. března 2019 v 18.30 bude pravidelná mše svatá za 12 misijních dobrovolníků. Březnovým tématem bude Půst a odříkání jako evangelizační nástroj. 

Víkendovka s Malým princem bude od pátku 22.3. do ne 24.3.2019 v Čučicích. Přihlášky jsou vzadu na stolku a odevzdávat je můžete nejpozději do 20. března 2019, nebo do naplnění kapacity. 

V pondělí 25. března 2019 na Slavnost Zvěstování Páně bude mimořádně mše svatá i večer v 18.30. Touto bohoslužbou znovu obnovíme modlitbu živého růžence v naší farnosti. Mše svatá bude obětovaná za živé a zemřelé členy živého růžence. 

V neděli 7. dubna 2019 bude v našem kostele postní misijní jarmark, jehož výtěžek bude věnován dětem ve Staré Zagoře v Bulharsku, kterým se tam věnuje naše misijní dobrovolnice Slávka Sychrová. Pro snadnější organizaci misijního jarmarku, prosíme, abyste dali avízo, co zamýšlíte pro jarmark připravit u Boženy Navrátilové. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme. 

Diecézní charita Brno i letos nabízí postní almužny, které jsou vzadu na stolku. Bližší info na nástěnce.

Žádné komentáře: