neděle 21. dubna 2019

Ohlášky 21.dubna 2019

Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. 

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 2.neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství) 

Na pondělí velikonoční bude mše svatá ráno v 8.00 hod a večer v 18.30. 

V úterý 23. dubna 2019 bude v 18.30 mše svatá za biřmované v roce 2015. Jsou zváni biřmovaní i jejich kmotři a rodiče. 

Ve středu 24. dubna 2019 bude na faře v 19,15 setkání čtenářů starozákonní knihy Tobiáš. Čteme poslední dvě kapitoly. 

V sobotu 11. května 2019 zveme na farní pouť do Rajhradu. Sraz bude v 8.45 na vlakovém nádraží Brno-Židenice. Odjezd vlaku je v 9.00 hod. Pojedeme do stanice Popovice u Rajhradu, odkud se vydáme do Rajhradu k sestrám Těšitelkám. Navštívíme kongregaci sester Těšitelek, ateliér Jiřího Šťasty, který tu vyrábí zajímavé mozaiky. Předpokládaný návrat je kolem 18 hodiny. 

Letošní farní tábor pro děti ve věku 6-15 let bude od 4.8. do 11.8.2019 v Rajnochovicích. Přihlášky přijímáme nejpozději do 31.5.2019 nebo do naplnění kapacity. Přihlášky jsou vzadu na stolku a na webu farnosti. Obyvatelé podzemního města Ember čekají na svou záchranu, tak neváhejte a přihlaste se.

Žádné komentáře: