sobota 13. dubna 2019

Ohlášky 14.dubna 2019

Dnes je Květná neděle. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při velikonočním úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme: 

Dnes máte ještě poslední možnost přispět do misijního jarmarku a něco pěkného si odnést. Poslední hodnotné věci jsou vzadu na stolku. 

Dnes odpoledne bude křížová cesta ulicemi Černovic. Začátek je v 16.00 hod. v kapli sv. Františka z Assisi na Táborské ulici a končit budeme v kapli sv. Kříže v psychiatrické nemocnici. Kudy půjdeme je na plakátcích i na webu. 

Zítra v pondělí 15. dubna 2019 bude křížová cesta za svítání pro mládež/mladé duchem. Sraz je na zastávce Kotlanova. Příjezd šaliny z města ke v 5.02. Půjdeme k lomu Hády a po cestě budou krátká zastavení k zamyšlení. 

Květnou nedělí začíná Svatý týden. V pondělí, v úterý a ve středu budou mše sv. jako obvykle.

Nácvik ministrantů pro velikonoční třídenní bude v pátek ve 14.00 hod a v sobotu v 9.00 hodin v kostele. 

Svátost smíření je možné přijmout dnes od 7.30 do 12.00 hodin a od 17.00 do 19.30. V úterý a ve středu budeme zpovídat od 5.30 do 6.30 a od 17.30 do 19,15. Na Zelený čtvrtek budeme zpovídat od 17.00 do 18.20. Na Velký pátek od 14.00 do 14.50.

Zájemci o návštěvu nemocných před Velikonocemi se mohou přihlásit v sakristii, nebo telefonicky na faře. 

Na Zelený čtvrtek bude v 9.00 hodin v katedrále pontifikální mše sv. se svěcením olejů. Při této mši svaté obnoví zúčastnění kněží své kněžské sliby. V našem kostele bude mše sv. na památku poslední večeře Páně v 18.30 po mši sv. následuje večerní adorace do 21.00 hod. 

Na Velký pátek je památka obětní smrti Ježíše Krista za lidstvo. Velkopáteční obřady začnou v 15.00 hod. Velký pátek je dnem přísného postu. (Přísný půst zahrnuje půst újmy a půst od masitých pokrmů. Při půstu újmy je dovoleno se najíst je jednou za den dosyta a dvakrát méně než jindy. Půst újmy zavazuje katolíky od 18 do dovršených 59 let. Nemoc od půstu újmy osvobozuje. Půst zdrženlivosti od masitých pokrmů zavazuje katolíky od 14 let.) 

Na Bílou sobotu začínají obřady velikonoční vigilie ve 20.00 hod svěcením ohně a velikonoční svíce. Při vhodném počasí se shromáždíme na nádvoří před bočním vchodem. 

Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou mše sv. podle běžného nedělního pořádku. Při všech mší sv. se budou světit pokrmy. Mše svatá bude také v psychiatrické nemocnici ve 14.20. 

Na pondělí velikonoční bude mše svatá ráno v 8.00 hod a večer v 18.30.

V sobotu 11. května 2019 zveme na farní pouť do Rajhradu. Sraz bude v 8.45 na vlakovém nádraží Brno-Židenice. Odjezd vlaku je v 9.00 hod.  Pojedeme do stanice Popovice u Rajhradu, odkud se vydáme do Rajhradu k sestrám Těšitelkám. Navštívíme kongregaci sester Těšitelek, ateliér Jiřího Šťasty, který tu vyrábí zajímavé mozaiky. Předpokládaný návrat je kolem 18 hodiny.

Letošní farní tábor pro děti ve věku 6-15 let bude od 4.8. do 11.8.2019 v Rajnochovicích. Přihlášky přijímáme nejpozději do 31.5.2019 nebo do naplnění kapacity. Přihlášky jsou vzadu na stolku a na webu farnosti. Obyvatelé podzemního města Ember čekají na svou záchranu, tak neváhejte a přihlaste se.

Žádné komentáře: