sobota 6. dubna 2019

Ohlášky 7. dubna 2019

Dnes je 5. neděle postní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: Květná neděle 

Dnes a v pátek bude křížová cesta po mši svaté večer. 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje

Dnes bude tučné spolčo pro děti

Dnes probíhá postní misijní jarmark. Výtěžek půjde na pořízení nové dodávky pro práci s dětmi z machaly ve Staré Zagoře - mikrobus pro děti z machaly. 

Letošní farní tábor pro děti ve věku 6-15 let bude od 4.8. do 11.8.2019 v Rajnochovicích. Přihlášky přijímáme nejpozději do 31.5.2019 nebo do naplnění kapacity. Přihlášky jsou vzadu na stolku a na webu farnosti. Obyvatelé podzemního města Ember čekají na svou záchranu, tak neváhejte a přihlaste se. 

Ve středu 10.dubna 2019 bude mše svatá za 12 misijních dobrovolníků. Dubnovým tématem bude Předávání života jako další způsob, jak můžeme o Bohu mluvit a svědčit. 

Ve středu 10. dubna 2019 bude na faře v 19,15 setkání čtenářů starozákonní knihy Tobiáš. Čteme jedenáctou a dvanáctou kapitolu. 

Příští neděli 14. dubna 2019 bude Křížová cesta ulicemi Černovic. Začátek je v kapli sv. Františka z Assisi. Bližší info na webu i na nástěnce. 

Zpovídání před velikonočními svátky bude na Květnou neděli od 8.00-12.00 17.00-19.30. Další časy jsou uvedené ve zpravodaji. 

Příští pondělí 15. dubna 2019 bude Křížová cesta za svítání. Začínáme ve stanici Kotlanova a půjdeme k lomu Hády. Bližší info na nástěnce a na webu. Je to pro mládež a pro mladé duchem, vyrážíme totiž v 5.00 hodin ráno.

Žádné komentáře: