pondělí 15. dubna 2019

Síla lásky a něhy

Ve středu 8. května 2019 v 18.30 budeme při mši svaté za 12 misijních dobrovolníků mluvit o mariánském evangelizačním stylu: o síle lásky a něhy.
Pokaždé, když pohlédneme na Marii, opět věříme v převratnou sílu něhy a lásky. Něha je ctností silných, kteří nepotřebují zacházet s druhými špatně, aby pocítili svoji důležitost. 

Žádné komentáře: