neděle 26. května 2019

Farní pouť k sestrám Těšitelkám do Rajhradu


V sobotu 11. 5. 2019 se vydali dvě skupiny poutníků do kláštera sester Těšitelek v Rajhradě u Brna. Zdatnější chodci šli pod vedením otce Petra pěšky z Popovic přes oboru se zastávkou v rajhradském opatském chrámu sv. Petra a Pavla bratří benediktýnů. Druhá skupina vyjela autobusem a šla kratší pouť přímo k sestrám, kde se k nim připojil otec Zdeněk a otec Ladislav. Před polednem se obě skupiny setkaly v cíli farní poutě a postupně se k nim přidávali farníci, kteří přijeli auty. Nakonec nás bylo přes 30. 
 Cílem této poutě bylo seznámení se s tím, co naši farnost spojuje s Kongregací Sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova. V klášteře nás čekalo vřelé přivítání sestry Jindřišky, usedli jsme do lavic kostela Božského Srdce Ježíšova a se zájmem naslouchali jejímu povídání, které nás ve stručnosti seznámilo s historií kongregace a stavbou kláštera – mateřince v Rajhradě u Brna. Sestra Jindřiška nám trpělivě odpovídala na všechny naše dotazy. Mohli jsme nahlédnout do nově zbudované kaple Neposkvrněného Srdce Panny Marie, knihovny a malé expozice z historie kongregace. (Pro zájemce více viz kniha Eleny Sebíňové „Kříž je mou radostí“ nebo na adresách www.sestrytesitelky.eu a www.matkarosa.cz ). 
V obnoveném klášterním kostele je od roku 2016 uložená relikvie blahoslaveného Karla I. Habsbursko-Lotrinského a ostatky zakladatele kongregace Sester Těšitelek arcibiskupa Pavla hraběte Huyna, který v roce 1914 vysvětil také náš farní kostel na Křenové. S výtvarnou koncepcí velkoformátových mozaik a celkovým architektonickým řešením nás seznámil sám autor – Jiří Šťasta, který všechny pozval i do své dílny, kterou se nachází v neopravené části kláštera. Zde jsme se mohli blíže seznámit s celým procesem vzniku mozaiky a pro mnohé z nás to bylo první setkání s touto zajímavou technikou, jejíž tradice sahá hluboko do historie. Ti odvážnější si také vyzkoušeli techniku štípání kamene do mozaiky. Víc o myšlenkách a tvorbě jednoho z našich farníků se můžete dozvědět také na www.stasta.cz. 
   Naše putování jsme završili společnou poutní bohoslužbou v kostele sester Těšitelek. Při odchodu se naposled zastavili u ostatků biskupa Huyna a potěšili pohledem na mozaiky. Ještě poděkování za srdečné přijetí sestře Jindřišce, společná fotografie na schodech v průčelí kostela a s příslibem další společné akce jsme se začali rozjíždět domů plní zážitků a mnozí z nás se už teď těšíme na další společné setkání při některé farní akci. 

Žádné komentáře: