sobota 4. května 2019

Křížová cesta napříč Černovicemi

V neděli odpoledne před Svatým týdnem naplánoval otec Petr křížovou cestu ulicemi Černovic. Těšili jsme se na nevšední zážitek, ale současně jsme měli obavu z její náročnosti. V neděli byl sraz farníků v kapli sv. Františka z Asissi na Geislerové ulici, na hranicích Černovic. Sešlo se nás téměř třicet a po prvním zastavení jsme se vydali na cestu. Druhé zastavení bylo na Jeronýmové, pokračovalo se ke křižovatce na ul. Životského, ulicí Olomouckou ke středisku, dál na Spáčilovu (kde proběhlo zastavení za sídliště Turgeněvova) a poté u pošty.
Následovalo zastavení v parku na Bolzánové, dále u černovické radnice, na Štolcové ulici za školu pro autisty, desáté zastavení na Jiránkové, na Charbulové za děti ze ZUŠ, ulice E.Krásnohorské u MŠ, pokračovali jsme na Řehořovu k ZŠ a poslední čtrnácté zastavení proběhlo v kapli psychiatrické nemocnice za pacienty a jejich ošetřující personál. Počasí bylo pěkné, cesta se průběžně upravovala vzhledem ke starším účastníkům. Průběžně se přidávali další věřící, takže křížovou cestou si prošlo téměř padesát lidí, někteří i s malými dětmi. Muži a chlapci se střídali v nesení kříže, ostatní ve čtení zastavení. Každý z účastníků si nesli svůj vlastní křížek, který otec Petr při posledním zastavení posvětil, abychom si uvědomili, že každý z nás má svůj životní kříž jiný a abychom měli sílu ho statečně nést na této pozemské pouti i přesto, že se nám zdá občas těžký, padáme, ale znovu nalézáme sílu k další cestě... Nedělní odpoledne se velmi vydařilo a příští rok se mohou přidat i věřící, kterým zdravotní stav umožní jít třeba jenom jedno zastavení.
Hana Holubová

Žádné komentáře: