sobota 18. května 2019

Ohlášky 19. května 2019

Dnes je 5. neděle velikonoční. 

 Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela i věže a kůru pro Noc kostelů. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Klementa Marie Hofbauera
út: Svátek Výročí posvěcení katedrály
st: Nez. památka sv. Rity z Cascie, řeholnice 

ne: 6. neděle velikonoční 

Adorace za Evropu bude ve čtvrtek 23. května 2019 v našem kostele. Začneme ji mší svatou v 18.30. Po ní budou litanie k našim národním ochráncům a modlitby a myšlenky patronů Evropy. Bude to taková duchovní příprava a prosba za zdárný průběh voleb do Evropského parlamentu. Evropa je našim společným domovem. Bližší info na nástěnce na webu. 

V pátek 24.května probíhá v naší franosti i v celé zemi Noc kostelů. Program noci kostelů v Brně najdete v brožurkách vzadu na stolku. 

Příští neděli bude spolčo pro děti. Začneme ho mší svatou v 9.30. Zkouška dětí co budou zpívat začíná v 9,10 u kláves. 

Uzávěrka nového čísla farního zpravodaje je ve čtvrtek 30. května 2019. 

Vzadu na stolu si můžete vzít letáček nedělní liturgie, kde najde čtení a modlitby z dnešní bohoslužby a krátké zamyšlení k tomu. Můžete tak lépe sledovat dění v kostele, nebo se k němu vrátit později doma. 

Během měsíce května se modlíme po večerní mši svaté litanie k Panně Marii. 

Letošní farní tábor pro děti ve věku 6-15 let bude od 4.8. do 11.8.2019 v Rajnochovicích. Přihlášky přijímáme nejpozději do 31.5.2019. 

Příští neděli 26. května 2019 bude národní sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. 

Sbírka na charitativní účely bude v neděli 9. června 2019. 

Živé slovo může být i dnes evangelizačním prostředkem, o tom budeme mluvit ve středu 12. června 2019 v 18.30 při mši za misijní dobrovolníky. 

Přijďte posedět, popovídat si a vidět se v sobotu 15. června 2019, kdy bude posezení u ohně. Začneme ho mší svatou v 18.30. po skončení se přesuneme na farní zahradu, kde bude opékání buřtů, svědectví, scénka a možná i písnička. Bude mít +bod, dáte-li vědět dopředu, že chce přijít. Pomůže nám to při přípravě večera. Dát vědět můžete na facebooku, napsat mail info@farnostkrenova.cz nebo se napsat v sakristii. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme.

Žádné komentáře: