sobota 4. května 2019

Ohlášky 5. května 2019

Dnes je 3. neděle velikonoční. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
st: Nez. památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
ne: 4. neděle velikonoční 

Vzadu na stolu si můžete vzít letáček nedělní liturgie, kde najde čtení a modlitby z dnešní bohoslužby a krátké zamyšlení k tomu. Můžete tak lépe sledovat dění v kostele, nebo se k němu vrátit později doma. 

Příští neděli bude mše svaté pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti. 

Během měsíce května se modlíme po večerní mši svaté litanie k Panně Marii

Ve středu 8. května 2019 na památku Panny Marie Prostřednice všech milostí bude mše svatá ráno v 8.00 hod. a večer v 18.30. 

Ve středu 8. května 2019 bude v 18.30 mše svatá za 12 misijních dobrovolníků. Květnovým tématem bude Síla lásky a něhy jako mariánský evangelizační styl. 

Ve čtvrtek 9. května 2019 bude po mši svaté večer setkání ekonomické rady farnosti. 

V sobotu 11. května 2019 zveme na farní pouť do Rajhradu. Sraz bude v 8.45 na vlakovém nádraží Brno-Židenice. Je možné si v Rajhradu objednat oběd a to nejpozději do čtvrtka 9. května 2019. Zájemci se mohou zapsat v sákristii. 

Letošní farní tábor pro děti ve věku 6-15 let bude od 4.8. do 11.8.2019 v Rajnochovicích. Přihlášky přijímáme nejpozději do 31.5.2019.

Žádné komentáře: