sobota 1. června 2019

Svatodušní vigilie s lucernáriem

V sobotu 8. června 2019 Vás zveme do našeho kostela ke svatodušní vigilii, kterou začneme v 18.30 na nádvoří našeho kostela. Shromáždíme se u ohně, který požehnáme. Od ohně zapálíme velikonoční svíci a půjdeme průvodem do kostela. Budeme pokračovat bohoslužbou slova, při které zazní čtyři starozákonní čtení. Budeme se seznamovat s působením Ducha svatého v dějinách lidstva. Pak zazní epištola a evangelium. Po promluvě bude příležitost k obnově biřmovacích závazků a bohoslužbu slova zakončíme slavnostními svatodušními přímluvami. Po ní bude následovat bohoslužba oběti z texty z vigilie Seslání Ducha Svatého. Přijďte znovu zažít oheň a hukot v srdci.
o. Petr Polívka

Žádné komentáře: