sobota 29. června 2019

Ohlášky 30.června 2019

Dnes je 13. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Svátek sv. Tomáše, apoštola
pá: Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.     
Je to doporučený svátek a je to první pátek v měsíci.
ne: 14. neděle v mezidobí 

Děti, kterým se podařilo sesbírat všech 44 kartiček k nedělním evangeliím, je mohou donést ukázat do sakristie. Dostanou kupón, za který potom dostanou šátek s Ignácem. Zpozdila se výroba a šátky by měly být v polovině měsíce. 

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra. 

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii, nebo u o. Petra. 

Najde-li se 5 a více zájemců o přípravu na svátost biřmování, zahájíme ji na podzim. Zájemci se hlaste v sakristii nebo u o. Petra. 

Srdečně Vás zveme ve středu 3. července 2019 v 18.00 hod. k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze

Ve středu 3. července 2019 v 18.30 zveme na mši svatou za misijní dobrovolníky. Dalším nezastupitelným způsobem evangelizace je formace v rodině. 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 18.30 hod a v pátek od 17.30 do 18.30 hod. 

Adorace na první pátek bude večer po mši svaté do 20 hod. 

Mše svatá na slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude ráno v 8.00 hod. (v 6,00 hod. nebude) a večer v 18.30.

V neděli 21.července 2019 bude adorační den. Ráno bude obvyklý pořad bohoslužeb a po mši svaté v 11.00 hod. vystavíme Nejsvětější Svátost oltářní a bude příležitost k soukromé adorace do večerní mši svaté v 18.30. Napište se, prosím, do tabulky, kdo by mohl nějaký čas strávit s Kristem v eucharistii.

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme.

Žádné komentáře: