sobota 1. června 2019

Ohlášky 2. června 2019

Dnes je 7. neděle velikonoční. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
st: Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
pá: První pátek v měsíci
ne: Slavnost Seslání Ducha svatého


Dnes bude poslední spolčo pro děti. Půjdeme s dětmi na židovský hřbitov. 

Srdečně Vás zveme tuto neděli 2. června 2019 v 18.00 hod. k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20 hod. 

V sobotu 8. června 2019 Vás zveme do našeho kostela ke svatodušní vigilii, kterou začneme v 18.30 na nádvoří našeho kostela. Bližší info na nástěnce. 

Hledáme 5 lektorů na svatodušní vigilii a farníky, kteří by pomohli se zpěvem žalmů. Zapsat se můžete v sakristii. 

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Příští neděli bude sbírka na charitativní účely

Živé slovo může být i dnes evangelizačním prostředkem, o tom budeme mluvit ve středu 12. června 2019 v 18.30 při mši za misijní dobrovolníky. 

Přijďte posedět, popovídat si a vidět se v sobotu 15. června 2019, kdy bude posezení u ohně. Začneme ho mší svatou v 18.30. po skončení se přesuneme na farní zahradu, kde bude opékání buřtů, svědectví, scénka a možná i písnička. Bude mít +bod, dáte-li vědět dopředu, že chce přijít. Pomůže nám to při přípravě večera. Dát vědět můžete na facebooku, napsat mail info@farnostkrenova.cz nebo se napsat v sakristii. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme.

Žádné komentáře: