sobota 22. června 2019

Ohlášky 23. června 2019

Dnes je 12.neděle v mezidobí. 

Dnes je sbírka na bohoslovce.
Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
čt: nez. památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
pá: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
so: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů Je to doporučený svátek.
ne: 13. neděle v mezidobí

V pondělí na Slavnost sv. Jana Křtitele budeme mše svatá ráno v 6.00 hod. a mimořádně i večer v 18.30. 

V sobotu na Slavnost sv. Petra a Pavla bude mše svatá mimořádně ráno v 8.00 hod. a večer v 18.30. 

Děti, které donesou příští neděli krabičku se 43 kartičkami, které mohly získat během celého letošního školního roku, dostanou šátek s obrázkem Ignáce, který děti doprovází. Pokud někomu nějaká kartička schází může se pro ni stavit v sákristii, třeba ji tam ještě budeme mít. 

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme.

Žádné komentáře: