sobota 27. července 2019

Ohlášky 28.července 2019

Dnes je 17. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Marty
út: Nez. památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitelé církve
st: Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
čt: Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitelé církve
ne: 18. neděle v mezidobí 


Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 18.30 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 18.30 hod. a potom po mši svaté do 20 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20 hod. 

Srdečně Vás zveme tuto sobotu 3. srpna 2019 v 18.00 hod. k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze

Příští neděli se vydávají děti a mládež na farní tábor, prosíme o Vaši modlitbu. 

Ve středu 14. srpna 2019 v 18.30 budeme při mši svaté za misijní dobrovolníky mluvit o sdělovacích prostředních jako dalším evangelizačním poli. Bližší info na nástěnce. 

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra. 

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii, nebo u o. Petra. 

Najde-li se 5 a více zájemců o přípravu na svátost biřmování, zahájíme ji na podzim. Zájemci se hlaste v sakristii nebo u o. Petra.

Žádné komentáře: