sobota 6. července 2019

Ohlášky 7. července 2019

Dnes je 14. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
ne: 15. neděle v mezidobí
Děti, kterým se podařilo sesbírat všech 44 kartiček k nedělním evangeliím, je mohou donést ukázat do sakristie a vyzvednout si kupón na šátek s Ignácem. 

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra. 

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii, nebo u o. Petra. 

Najde-li se 5 a více zájemců o přípravu na svátost biřmování, zahájíme ji na podzim. Zájemci se hlaste v sakristii nebo u o. Petra. 

V neděli 21.července 2019 bude adorační den. Napište se, prosím, do tabulky, kdo by mohl nějaký čas strávit s Kristem v eucharistii. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme.

Žádné komentáře: