sobota 17. srpna 2019

Ohlášky 18. srpna 2019

Dnes je 20. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
st: Památka sv. Pia X., papeže
čt: Památka Panny Marie Královny
so: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
ne: 21. neděle v mezidobí 

Víru nemáme nabízet jako zboží, ale máme lidem přinášet život a světlo, o což se snažili i misijní dobrovolnici v různých částech světa. Aby se to dařilo i nám můžeme se modlit modlitbu k mimořádnému misijnímu měsíci, kterou najdete na lavicích nebo na webových stránkách farnosti.

Děti mohu získat šátek spolča s Ignácem. Stačí donést kartičky k nedělním evangeliím, které nasbíraly během školného roku. Kartičky nemusí mít všechny, chybějící se mohou v sakristii doplnit. 

V pátek 23. srpna 2019 bude po mši svaté večer pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého pomocníka. 

Uzávěrka nového čísla farního zpravodaje je ve čtvrtek 29. srpna 2019. 

Vyučování náboženství bude začínat v druhém zářijovém týdnu na faře. Vyučovací den bude čtvrtek a čas bude ještě upřesněn podle rozvrhu dětí. Prosíme o vyplnění přihlášek do 8.září 2019. 

Od prvního září bude možné zapisovat úmysly mši svatých od října do prosince

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra. 

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii, nebo u o. Petra.

Najde-li se 5 a více zájemců o přípravu na svátost biřmování, zahájíme ji na podzim. Zájemci se hlaste v sakristii nebo u o. Petra.

Oznamujeme, že snoubenci Martin Sluka bydlící v Brně-Zábradovice a Ludmila Roháčová Brno-Vinohrady si udělí v našem kostele v sobotu 7.září 2019 svátost manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme.

Žádné komentáře: