sobota 17. srpna 2019

Modlitba k Mimořádnému misijnímu měsíci

Letos v říjnu budeme ve farnostech po celém světě slavit mimořádný misijní měsíc. Je to příležitost pro každého pokřtěného znovu pro sebe odhalit smysl evangelizace, který spočívá v tom, že znovu obnovíme kořeny vlastní víry a budeme přinášet Krista, jeho světlo a život, všem lidem bez rozdílu. Podělíme se s nimi o evangelium, o radostnou zvěst. Vlastníme-li něco krásného a jsme-li tím nadšení, můžeme v sobě objevit i vnitřní pobídku k dalšímu předávání a obdarovávání druhých. 

Žádné komentáře: