pátek 9. srpna 2019

Ohlášky 11. srpna 2019

Dnes je 19. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
st: Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
čt: Slavnost nanebevzetí Panny Marie.
 Je to doporučený svátek.
pá: Nez. památka sv. Štěpána Uherského
ne: 20. neděle v mezidobí 

Ve středu 14. srpna 2019 v 18.30 budeme při mši svaté za misijní dobrovolníky mluvit o sdělovacích prostředních jako dalším evangelizačním poli. Bližší info na nástěnce. 

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra. 

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii, nebo u o. Petra. 

Najde-li se 5 a více zájemců o přípravu na svátost biřmování, zahájíme ji na podzim. Zájemci se hlaste v sakristii nebo u o. Petra.

Žádné komentáře: