sobota 31. srpna 2019

Ohlášky 1.září 2019

Dnes je 22. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
ne: 23. neděle v mezidobí

Děti dnes dostanou plakátek s chytrým mobilem. Během celého školního roku do něho mohou lepit rožky z kartiček, které budou dostávat. Na kartičce najdou obrázek a textík, který je seznámí s tím, co Ježíš dělal. Na zadní straně kartičky bude vždy nějaký úkol, který nás učí dělat něco jako Ježíš. Budeme se tomu věnovat i při mši svaté v 9.30 a na spolču. 

Vyučování náboženství bude začínat v druhém zářijovém týdnu na faře. Vyučovací den bude čtvrtek a čas bude ještě upřesněn podle rozvrhu dětí. Prosíme o vyplnění přihlášek do 8.září 2019. 

V druhé polovině září zahájíme přípravu na svátost biřmování. Prosíme o vyplnění přihlášek do 15.září 2019. Biřmování je plánované na květen/červen 2021. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje

Od této neděle je možné zapisovat úmysly mši svatých od října do prosince

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 18.30 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 18.30 hod. a potom po mši svaté do 20 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20 hod. 

Srdečně Vás zveme v úterý 3. září 2019 v 18.00 hod. k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze. 

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii. 

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra. 

Od nového školního roku bychom rádi zavedli pravidelnou lektorskou službu. Byli bychom rádi, aby se na každou nedělní bohoslužbu napsalo 8 lektorů, kteří by byli ochotni jednou za měsíc při bohoslužbě číst. Kdo by se chtěl zapojit může se napsat vzadu na stolku. Na podzim pak bude školení pro lektory z naší farnosti. 

V pondělí 7. října 2019 bude mimořádně mše svatá i večer v 18.30. Na mši svatou jsou zváni všichni, kdo se zapojili do modlitby živého růžence v naší farnosti. Bude i tématická promluva. 

V neděli 13. října 2019 bude v 9.30 mše svatá na poděkování za 70 let života našeho kostelníka a po ní bude kavárna na faře.

Žádné komentáře: