sobota 24. srpna 2019

Ohlášky 25. srpna 2019

Dnes je 21. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Moniky
st: Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
čt: Památka Umučení svatého Jana Křtitele
ne: 22. neděle v mezidobí 


Od nového školního roku bychom rádi zavedli pravidelnou lektorskou službu. Byli bychom rádi, aby se na každou nedělní bohoslužbu napsalo 8 lektorů, kteří by byli ochotni jednou za měsíc při bohoslužbě číst. Kdo by se chtěl zapojit, může se napsat vzadu na stolku. Na podzim pak bude školení pro lektory z naší farnosti.

Uzávěrka nového čísla farního zpravodaje je ve čtvrtek 29. srpna 2019. 

Příští neděli 1. září 2019 bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi

Vyučování náboženství bude začínat v druhém zářijovém týdnu na faře. Vyučovací den bude čtvrtek a čas bude ještě upřesněn podle rozvrhu dětí. Prosíme o vyplnění přihlášek do 8.září 2019. 

Od prvního září bude možné zapisovat úmysly mši svatých od října do prosince. 

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra. 

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii, nebo u o. Petra. 

Najde-li se 5 a více zájemců o přípravu na svátost biřmování, zahájíme ji na podzim. Zájemci se hlaste v sakristii nebo u o. Petra. 

Tradiční Diecézní pouť rodin se uskuteční v sobotu 31. 8. 2019 v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Bližší info na webu.

Žádné komentáře: