sobota 3. srpna 2019

Ohlášky 4.srpna 2019

Dnes je 18. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie
út: Svátek proměnění Páně
čt: Památka sv. Dominika, kněze
pá: Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
so: Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
ne: 19. neděle v mezidobí

Dnes se vydávají děti a mládež na farní tábor, prosíme o Vaši modlitbu. 

Ve středu 14. srpna 2019 v 18.30 budeme při mši svaté za misijní dobrovolníky mluvit o sdělovacích prostředních jako dalším evangelizačním poli. Bližší info na nástěnce. 

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra. 

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii, nebo u o. Petra. 

Najde-li se 5 a více zájemců o přípravu na svátost biřmování, zahájíme ji na podzim. Zájemci se hlaste v sakristii nebo u o. Petra.

Žádné komentáře: