sobota 7. září 2019

Ohlášky 8.září 2019

Dnes je 23. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka sv. Petra Klavera, kněze
út: Nez. památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
čt. Nez. památka Jména Panny Marie
pá: Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
so: Svátek Povýšení svatého kříže
ne: 24. neděle v mezidobí 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje

Ve čtvrtek 12. září 2019 zahájíme vyučování náboženství na faře. První dvě skupinky budou mít hodinu od 15 do 15.45 a druhé dvě skupinky od 16.30 do 17.15. 

Příští sobotu 14. září 2019 ve 14.20 oslavíme patrocinium kaple Povýšení svatého kříže v psychiatrické nemocnici. 

V druhé polovině září zahájíme přípravu na svátost biřmování. Prosíme o vyplnění přihlášek do 15.září 2019. Biřmování je plánované na květen/červen 2021. 

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii. 

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra. 

Ještě se můžete zapojit do pravidelné lektorskou služby. Lístek na zapsání je vzadu na stolku. Potřebujeme lektory na večerní bohoslužby v sobotu a v neděli. 

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Júdit. Začínáme ve středu 25. září. Sešitek s textem této starozákonní knihy si zájemci mohou vyzvednout v sakristii od pátku 20. září. Na první setkání si můžete přečíst první dvě kapitoly této starozákonní knihy a podtrhat v ní slova a věty, které Vás osloví, padnou Vám do oka. 

Přijímej a rozdávej radost evangelia. To bude zářijovým tématem mše svaté za misie, při které si budeme osvojovat misijní službu a poslání. Mše svatá bude ve středu 25. září v 18:30. 

V pondělí 7. října 2019 bude mimořádně mše svatá i večer v 18.30. Na mši svatou jsou zváni všichni, kdo se zapojili do modlitby živého růžence v naší farnosti. Bude i tématická promluva. 

V neděli 13. října 2019 bude v 9.30 mše svatá na poděkování za 70 let života našeho kostelníka a po ní bude kavárna na faře.

Žádné komentáře: