úterý 3. září 2019

Farní tábor v Rajnochovicích

Tábor pro starší nám započal nedělí 4. srpna 2019. Po příjezdu a zabydlení na krásné faře v Rajnochovicích jsme začali pomalu objevovat krásy okolí. Většina našeho táborového programu se skládala z různorodých výletů, které jsme si všichni moc užili a velmi nám rozšířily obzory. Prozkoumali jsme lesy a kopce, které obklopují vesničku. Taktéž jsme se zamýšleli nad dnešní situací ohledně křehkosti naší přírody, kterou nám neustále připomínal všudypřítomný kůrovec. Navštívili jsme krásnou rozhlednu, jednou dokonce i koupaliště a naše poslední zakončovací túra vedla na posvátný Hostýn. 
Na faře jsme jedli i s mladšími dětmi a občas se nám poštěstilo i na večeři u ohně, tím se kolektiv celé farnosti mohl více sjednotit. 
Dopoledne jsme měli s o. Petrem Polívkou výborná témátka, která většinou vyústila ve velmi zajímavou debatu. Každý den jsme taktéž mohli, kromě modliteb, obzvláštnit den mší svatou. Po večerech jsme hráli rozmanité táborové hry, nebo pozorovali filmy s hlubší tematikou, na kterou jsme mohli přijít až na úplném konci filmu. 
Poslední den jsme zakončili vodní bitvou a účastníci tábora si mohli vyrobit vlastní tričko na památku. Myslím, že všichni na letošní tábor budou velmi dlouho a s úsměvem vzpomínat, jelikož se nám všem určitě vryje do paměti.
Anežka Merglová

Žádné komentáře: