úterý 3. září 2019

Město Ember - Farní tábor 2019

V neděli 4.8.2019 odjelo 30 dětí spolu s 8 vedoucími na letošní farní tábor do Rajnochovic. Tématem letošního tábora bylo město Ember. Z Brna jsme přijeli do Hulína, kde jsme se nejprve posilnili a poté si zahráli seznamovací hry, protože s námi jeli děti i z ostatních farností. Po příjezdu do Rajnochovic a příchodu na faru jsme se ubytovali. Poté následovala mše svatá a slavnostní rozřazení dětí do profesí poslíčků, zahradníků, elektrikářů, potrubářů a skladníků. První den jsme společně ukončili táborákem. 
 V pondělí dopoledne byly workshopy. Děti si tak mohly vyzkoušet i jiné profese než ty, které jim byly přiděleny. Paní Murdová učila děti stavět mosty ze špejlí, s knihovníkem se luštily šifry, Lina s dětmi stavěla lodě, Clary sázela květiny. U paní Mayfleetové se drhaly náramky z bavlnek, Doon děti učil orietaci v terénu a Lizzie zase základy první pomoci. Po obědě byla nalezena tajemná, uzavřená skříňka, o kterou se skupinky utkaly. Vítězná skupinka otevřela skříňku, ve které bylo několik obálek s šifrou. 
V úterý jsme se pokusili udělat dobrý skutek při opravě starého a rozbitého generátoru. V podzemním městě opět vypadl proud a bylo znovu pokryto černou tmou. Obyvatelé se proto rozhodli, že se pokusí sestrojit nový řídící panel. Všechny skupinky byly úspěšné a generátor se podařilo znovu nahodit. Odpoledne jsme se vypravili na malý výlet, který jsme spojili s návštěvou obchodu a pošty. V noci se potom Embeřané vydali prozkoumat neznámé území. 
 Středu jsme zahájili každodenní modlitbou, po které jsme museli od nerudného knihovníka získat knihu šifer. Plížili jsme se do knihovny, kterou ale knihovník spolu se svými pomocníky pečlivě střežil. Skupinkám se však knihu podařilo získat a mohli tak začít s luštěním staré zprávy. Odpoledne jsme pokračovali v prozkoumávání neznámého území, tentokrát tunelem 351. Za splnění různých úkolů děti získaly rozstříhané kusy klíče, které na posledním stanovišti vyměnily za opravdový a našly tak poklad-Emberské dolary. Večer byl pro děti přichystán výprodej skladů, na kterém si mohli koupit konzervy, které v Emberu docházely. Cestou ze skladu však objevily starostu ládujícího se potravinami, kterých bylo nedostatek. 
 Ve čtvrtek následovala cesta na povrch. Čekal nás výlet na Hostýn. Jeli jsme autobusem z Rajnochovic do Bystřice a odtud pokračovali pěšky až na Hostýn. Po cestě nahoru jsme hráli hry a museli tak porazit strašidla a dostat loďky co nejrychleji do cíle. Po úspěšném zvládnutí obou úkolů jsme zdárně dorazili do cíle, kde jsme na trávě vedle baziliky poobědvali. Ještě něž začala mše svatá, stihly děti prozkoumat všechny stánky a nakoupit si vytoužené suvenýry. Po návratu zpět na faru, se dětem dostala do rukou šifra, ve které se dozvěděly, že jsou kvůli odhalení starosty zajati a nevyhnou se vězení.
V pátek byl úkol jasný. Utéct z vězení, najít a potrestat starostu. Začali jsme stavbou věže ze sirek a pokračovali získáváním klíčů, které jsme potřebovali k poslednímu kroku úniku, a to odemčení zámku. Když všechny skupinky našly správné klíče a hlavně starostu, nastal střet. Spojili svoje síly, společně starostu porazili a zavřeli do vězení. 
 V sobotu dopoledne jsme se fotili a zahájili dlouho slibovaný předprodej vstupenek do kina. Odpoledne jsme hráli hru, při které jsme vybudovali nové město se zvířaty a pocestnými. Po večeři byl nástup, při kterém děti dostaly diplomy a každý si odnesl malou odměnu. Poslední společný večer jsme ukončili filmem City of Ember. 
 V neděli jsme si přivstali a začali den společnou mší svatou v kapli. Následovala snídaně, balení a úklid. Z fary jsme odcházeli v 10 h. Po příjezdu do Brna jsme šli rovnou k faře, kde na nás už čekali rodiče. 
 Kristýna ŠujanováŽádné komentáře: