pátek 13. září 2019

Ohlášky 15.září 2019

Dnes je 24. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka sv. Ludmily, mučednice
út: Nez. památka sv. Kornélia, papeže,a Cypriána, biskupa, mučedníků
pá: Památka sv. sv. Ondřeje Kim Tae-gŏn, kněze, Pavel Chŏng Ha-sang a 101 druhů, mučedníků
so: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
ne: 25. neděle v mezidobí 

Dnes je poslední příležitost přihlásit se na přípravu na biřmování.

Do příští neděle 22.září 2019 je možné se přihlásit do kurzu Katecheta. Přihlášky jsou vzadu na stolku a je možné je odevzdat na Diecézním katechetickém centru. 

Příští neděli 22.září 2019 bude sbírka na podporu kněží a pastorace v brněnské diecézi. K 31.říjnu potřebujeme uhradit za naši farnost částku 76800,-Kč. Díky našim 16 donátorům byla už uhrazena částka 15770,-Kč. Najde-li se 80 farníků/rodin, které darují tento roční příspěvek 1000,-Kč bude náš příspěvek do Fondu Puls uhrazen. Můžete se přihlásit jako donátoři, nebo přispět příští neděli ve sbírce k tomu určené. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Vyučování náboženství je každý čtvrtek na faře od 15 do 15.45 a od 16.30 do 17.15. 

V pátek 20. září bude večer po mši svaté pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého, kdo přijde pomoct. 

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Júdit. Začínáme ve středu 25. září v 19.15 na faře.

Přijímej a rozdávej radost evangelia. To bude zářijovým tématem mše svaté za misie, při které si budeme osvojovat misijní službu a poslání. Mše svatá bude ve středu 25. září v 18:30. 

V pondělí 7. října 2019 bude mimořádně mše svatá i večer v 18.30 za všechny, kdo se zapojili do modlitby živého růžence. 

V neděli 13. října 2019 bude v 9.30 mše svatá na poděkování za 70 let života našeho kostelníka a po ní bude kavárna na faře.

Žádné komentáře: