sobota 21. září 2019

Ohlášky 22.září 2019

Dnes je 25. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
čt: Nez. památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
pá: Památka sv. Vincence z Paula, kněze
so: Slavnost sv. Václava, mučedníka - hlavního patrona českého národa
 Je to doporučený svátek.
ne: 26. neděle v mezidobí 

Dnes je sbírka na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Každá farnost má zaplatit roční příspěvek do tohoto fondu. Naše farnost má zaplatit roční 92 570,- Kč. Z darů donátorů už bylo zaplaceno 21 490,-Kč. Máme zatím 18 donátorů. Zbývá uhradit ještě 71 080,-Kč. Děkujeme všem dárcům. 

Dnes je poslední možnost přihlásit se do katechetického kurzu, přihlášky jsou vzadu na stolku.

Farní sbor hledá nové zpěváky a hudebníky do svých řad. Zkoušky probíhají v úterky 19:30 na faře. Bližší informace v sakristii nebo kteréhokoliv ze sboristů. 

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Júdit. Začínáme ve středu 25. září v 19.15 na faře. Už je možné si v sákristii vyzvednout sešit a6 s textem této starozákonní knihy. 

Přijímej a rozdávej radost evangelia. To bude zářijovým tématem mše svaté za misie, při které si budeme osvojovat misijní službu a poslání. Mše svatá bude ve středu 25. září v 18:30. 

V sobotu 28.září na Slavnost sv. Václava bude mimořádně mše svatá ráno v 8.00 hod. a večer v 18.30. Ve 14,20 bude mše svatá v psychiatrické nemocnici. 

V neděli 6.října 2019 bude v 9.30 potáborové setkání rodičů, dětí a vedoucích, kteří s námi byli na táboře. Začneme ho mší svatou pro rodiny s dětmi a potom se přesuneme na faru, kde se podíváme na fotky a něco si s dětmi zahrajeme. PS: Nezapomeňte si s sebou vzít baterku! 

V pondělí 7. října 2019 bude v 18.30 u příležitosti památky Panny Marie Růžencové tématická mše svatá s názvem 3 Minuty pro Marii. Je to příležitost setkat se s ostatními, co se modlí živý růženec, a nebo se třeba i zapojit. Mše svatá bude obětovaná a živé a zemřelé členy živého růžence. 

V neděli 13. října 2019 bude v 9.30 mše svatá na poděkování za 70 let života našeho kostelníka a po ní bude kavárna na faře.

Žádné komentáře: