sobota 28. září 2019

Ohlášky 29.září 2019

Dnes je 26. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
út: Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
st: Památka svatých andělů strážných
pá: Památka sv. Františka z Assisi
 Je to zároveň první pátek v měsíci.
ne: 27. neděle v mezidobí 

V úterý 1.října 2019 zahájíme mimořádný misijní měsíc, který podle přání papeže Františka, má v nás znovu probudit misijní zápal a nadšení. Naším hlavním motivem misijního úsilí má být lidem okolo nás zprostředkovat Ježíšovu lásku. Evangelium máme šířit vlastním životem a dobrými skutky. Bylo by skvělé, kdybychom se na dobré skutky a život v duchu evangelia zaměřili během celého misijního měsíce. Můžeme přijít i častěji do kostela, abychom k tomuto svědectví dostali posilu v Božím slově a v Eucharistii, sami na to s našimi silami nestačíme. Pravý misionář si dokáže i přivstat a proto začneme mší svatou v 6.00 hodin ráno. 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20 hod. 

Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 3. října 2019 v 18.00 hod. k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze. 

Farní sbor hledá nové zpěváky a hudebníky do svých řad. Zkoušky probíhají v úterky 19:30 na faře. Bližší informace v sakristii nebo kteréhokoliv ze sboristů. 

Příští neděli 6.října 2019 bude potáborové setkání. Sejdeme se v kostele v 9,15 u kláves. Po mši svaté bude příležitost podívat se na fotky z tábora a slyšet a vidět, jak bylo na táboře. Nezapomeňte si s sebou baterku. Jsou zváni i ti, kdo na táboře být nemohli. 

V pondělí 7. října 2019 bude v 18.30 u příležitosti památky Panny Marie Růžencové tematická mše svatá s názvem 3 Minuty pro Marii. Je to příležitost setkat se s ostatními, co se modlí živý růženec, a nebo se třeba i zapojit. Mše svatá bude obětovaná a živé a zemřelé členy živého růžence. 

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Júdit. Do středy 9.října 2019 čteme 3. a 4. kapitolu této knihy. Můžete si v nich podtrhat slova i věty, které vás osloví a podělit se o ně s ostatními. 

V neděli 13. října 2019 bude v 9.30 mše svatá na poděkování za 70 let života našeho kostelníka a po ní bude kavárna na faře. 

Na misijní neděli 20. října 2019 bude mše svatá pro rodiny s dětmi v 9.30 a po ní bude mít Slávka Sychrová na faře povídání o její dobrovolné službě v Bulharsku. Pro ni to byl "rok naplno využitý, kdy mohla rozdávat lásku a zase ji přijímat, a to od těch nejchudších dětí z okraje společnosti." Všichni jsou srdečně zváni.

Žádné komentáře: