pondělí 30. září 2019

Zahájení misijního měsíce

Milí farníci! Zítra ráno 1. října 2019 se před začátkem bohoslužby v 6.00 hod. sejdeme u misijního kříže, kde zahájíme mimořádný misijní měsíc. Všichni jsme poslání od Pána Boha šířit víru příkladem svého života a svědectvím slova. Naše láska má zahrnovat všechny lidi. Máme se snažit probouzet ke všem úctu a lásku a objevovat bohatství každého člověka, každého bratra a každé sestry. Moc bych si přál, aby křesťanství pro nás nebylo jen něco vnějšího, ale aby bylo něčím co proniká do našeho nitra.
o. Petr Polívka

Žádné komentáře: